XE ĐẨY ĐỒ VẢI 15
  • Mã sản phẩm:
  • Trạng thái:
  • Giá bán: 0đ

Kích thước D2000*R800H850
Inox 304 dầy 1mm
Bánh xe đường kính 100 càng inox

XE ĐẨY ĐỒ VẢI 15

XE ĐẨY ĐỒ VẢI 15

XE ĐẨY ĐỒ VẢI 15


Sản phẩm cùng danh mục