XE ĐẨY ĐỒ VẢI 08
  • Mã sản phẩm:
  • Trạng thái:
  • Giá bán: 0đ

Xe đẩy đồ vải 08

800*800*H1450 Inox 304 dầy 1mm

Có thể gấp lại và xếp nhiều cái lại với nhau


Sản phẩm cùng danh mục