TỦ HẤP CƠM T851
  • Mã sản phẩm: T851
  • Trạng thái:
  • Giá bán: 0đ

  • TỦ HẤP CƠM
  • Kích thước: 400*700*H800
  • Vật liệu: inox 304

Sản phẩm cùng danh mục