TỦ HẤP CƠM 2060
  • Mã sản phẩm: TỦ HẤP CƠM 2060
  • Trạng thái:
  • Giá bán: 0đ

  • Kích thước: 400*700*H800
  • Vật liệu: inox 304

Sản phẩm cùng danh mục