Thùng rác 748

Kích thước: 38*H73cm
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
View: 8