Thùng rác 744

Kích thước: 30*H60cm
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
View: 6