Thùng rác 742

Kích thước: 22*h60cm
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
View: 12