Thùng rác 741

Kích thước: 40*H60cm
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
View: 10