Thùng rác 738

Kích thước: 25*25*h60cm
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
View: 18