Thùng rác 732

Kích thước: 20*H40
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
Lượt xem: 9