Lancan inox 364

Kích thước:
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
View: 21