Kệ Inox 286

Kích thước: 50*120*H160cm
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
View: 13