Kệ Inox 256

Kích thước: 80 x 120 x H80cm
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
View: 19