Chậu rửa 689

Kích thước: 65*120*H80cm
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
View: 32