Chậu rửa 681

Kích thước: 65*120*H80cms
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
Lượt xem: 30