Chậu rửa 675

Kích thước: 65*150*H80cm
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
View: 7