Chậu rửa 672

Kích thước: 65*200*H80cm
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
View: 9