Cầu Thang inox 500

Kích thước:
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
View: 22