Cầu Thang inox 451

Kích thước:
Vật liệu: INOX 304
Danh mục:
View: 16